Terapia par, terapia małżeńska, terapia rodzin

Terapia rodzin i terapia par są formami pracy terapeutycznej dostępnymi w Ambulatorium Psychodynamicznym w Piotrkowie Trybunalskim

Z psychodynamicznego punktu widzenia jakość związku i rodziny, jaką tworzą dorośli ludzie, jest uwarunkowana rozwojem osobowości w rodzinach ich pochodzenia. Trudności rozwojowe z okresu przed powstaniem związku mogą powodować dysharmonię w funkcjonowaniu pary. Korzystanie z terapii umożliwia przepracowanie trudnych doświadczeń obu osób, wypracowanie bardziej korzystnego i satysfakcjonującego funkcjonowania, opartego na nowych sposobach wzajemnego reagowania.

Niekiedy trudności najwyraźniej widoczne są pomiędzy małżonkami/partnerami, czasem silnie włączeni są też inni członkowie rodziny.

Terapia par, jak i terapia rodzin stwarza przestrzeń, w której członkowie rodziny, z pomocą psychoterapeutów, mogą w neutralnej akceptującej atmosferze przyglądać się i rozumieć, co się z nimi i pomiędzy nimi dzieje. Psychoterapeuci dbają o to, aby spotkanie terapeutyczne odbywało się bez wzajemnego obwiniania się, zmierzało do lepszego zrozumienia, a przez to stopniowo przybliżało do zmian i poprawy funkcjonowania pary czy rodziny.

Do kogo kierowana jest terapia par i jakie są jej cele?

Terapia par czy małżeńska jest adresowana do związków chcących świadomie i aktywnie dbać o relację, która ich łączy. Wizytę u psychoterapeuty  powinny rozważyć zwłaszcza pary, które:

  • przestały odczuwać satysfakcję ze wspólnego życia i planowania przyszłości u boku partnera;
  • odczuwają duże trudności w komunikacji w parze (mają trudność w sygnalizowaniu drugiej osobie swoich potrzeb lub z rozumieniem intencji i oczekiwań partnera);
  • przeżywają trudności w sferze seksualnej;
  • mają poważne problemy w przeżywaniu bliskości lub wspólnego ustalania oczekiwań i planów na przyszłość.

Psychoterapeuci mogą wówczas pomóc w zrozumieniu świadomych, a zwłaszcza nieuświadamianych przyczyn takiego stanu rzeczy i pokonaniu kryzysu.

Kiedy zalecana jest terapia rodzin?

Bezwzględnym wskazaniem do terapii rodzin jest zalecenie lekarza bądź innego specjalisty (np. dietetyka).

Wizyta u psychoterapeuty i rozważenie skorzystania z terapii rodzin może być korzystnym rozwiązaniem w przypadku występowania:

  • trudności wychowawczych;
  • zaburzeń emocjonalnych dzieci;
  • trudności szkolnych, które wynikają z innych przyczyn niż możliwości poznawcze dzieci;
  • problemów w radzeniu sobie przez rodzinę z sytuacjami kryzysowymi.

Spotkanie z psychoterapeutą będzie wskazane w przypadku par lub rodzin, które zmagają się z kryzysem wynikającym ze zmiany sytuacji życiowej (np. ciąża, narodziny dziecka, choroba) lub warunków bytowych (utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania), ważnej utraty w rodzinie.

Aby podjąć terapię małżeńską, terapię par lub terapię rodzin w Ambulatorium Psychodynamicznym w Piotrkowie Trybunalskim, należy umówić się na konsultację psychologiczną, podczas której psychoterapeuta oceni, jaka będzie najwłaściwsza forma pomocy w danej sytuacji. Może także zaproponować równoległe procesy indywidualnej psychoterapii dla osób z rodziny.