Szkolenia

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji
Danuta Pisarek

Ośrodek akredytowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

PSYCHODYNAMICZNE STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

Do kogo skierowana jest oferta?

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów oraz osób pracujących zawodowo. Zapraszamy psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców w świetlicach środowiskowych i innych placówkach wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych a także osoby, które planują pracę w instytucjach o takiej specyfice.

Ukończenie kursu gwarantuje:

 • Opanowanie podstaw pracy w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zarówno treningowych, jak i warsztatowych
 • Uzyskanie umiejętności organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych ośrodkach
 • Wiedzę umożliwiającą diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych, a co za tym idzie możliwość trafnego kwalifikowania do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia
 • Podstawowe przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej
 • Spełnianie przez absolwentów limitów i wymogów szkoleniowych oraz certyfikacyjnych obowiązujących w Polsce (również w zakresie przygotowywanej ustawy o zawodzie psychoterapeuty)

PROGRAM / KOSZT SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w dwóch etapach

I ROK: etap wstępny – 170 godzin

 • 40 godzin – trening interpersonalny umożliwiający doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie własnych możliwości i ograniczeń w relacji grupowej.
 • 130 godzin – siedem dwudniowych weekendowych spotkań warsztatowych i jednodniowy warsztat wprowadzający do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego.

Zakres warsztatów w etapie wstępnym:

 • Elementy psychologii ogólnej
 • Elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
 • Teoria socjoterapii
 • Diagnoza socjo- i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
 • Kontakt terapeutyczny
 • Komunikacja interpersonalna
 • Fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
 • Elementy terapii indywidualnej i grupowej
 • Elementy profilaktyki uzależnień
 • Rysunek w pracy terapeutycznej
 • Teoria i stosowanie psychodramy
 • Elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji

Warunki zaliczenia etapu wstępnego:

 • Pozytywna ocena pracy pisemnej
 • Zaliczenie zajęć składających się na szkolenie
 • Uregulowane sprawy formalne

Opłaty

 • 100 złotych opłaty kwalifikacyjnej – płatne przed rozpoczęciem szkolenia
 • 2400 złotych opłaty zasadniczej – płatne w 8 ratach (po 300 zł) w trakcie szkolenia

II ROK: etap zaawansowany – 280 godzin

Ukończenie etapu wstępnego jest warunkiem niezbędnym do kontynuowania szkolenia na II roku. Zajęcia na tym etapie odbywają się w siedzibie KCP oraz w ośrodkach akredytowanych w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie – o wyborze miejsca decyduje uczestnik szkolenia. Ukończenie całości szkolenia umożliwia ubieganie się o przyjęcie na drugi rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.

Harmonogram etapu zaawansowanego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

 • Pierwszy Intensywny Trening Wakacyjny – 11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe
 • Osiem dwudniowych spotkań szkoleniowych
 • Drugi Intensywny Trening Wakacyjny – 11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe

ZESPÓŁ
Kim jesteśmy?


Danuta Pisarek
Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji
Ambulatorium Psychodynamiczne
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Słowackiego 22
E-mail: danpis@interia.pl


Założyłam firmę w 1997 roku w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem socjologiem, psychoterapeutą certyfikowanym w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiadam rekomendacje trenerskie I i II stopnia wydane przez Sekcję Trenerską PTP. Pełnię rolę superwizora certyfikowanego w PTPPd, wykonuję funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTPPd oraz Członka Zarządu Oddziału Łódzkiego PTPPd.

Oferta:

 • Psychoterapia
 • Szkolenia, treningi
 • Superwizje

Zgłoszenia telefoniczne: 601 332 469
Email: danpis@interia.pl

Terminy zajęć
Etap wstępny 2020/2021

 • 23-25 października 2020 – trening
 • 14-15 listopada 2020
 • 12-13 grudnia 2020
 • 23-24 stycznia 2021
 • 27-28 lutego 2021
 • 27-28 marca 2021
 • 24-25 kwietnia 2021
 • 15-16 maja 2021
 • 12-13 czerwca 2021
 • Termin jednodniowego warsztatu przygotowującego do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego zostanie podany w trakcie szkolenia.

Procedura zgłoszenia
Zapisz się teraz

1. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta szkoleniowa, przed podjęciem decyzji odwiedź jeszcze stronę Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego www.kcp.com.pl

2. Jeśli nadal masz pytania lub wątpliwości, napisz albo zadzwoń do kogoś z zespołu realizującego zajęcia:

3. Jeśli już wiesz, że nasza oferta szkoleniowa odpowiada Twoim planom zawodowym lub rozwojowym, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i wyślij na adres: danpis@interia.pl

4. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia, dokonaj wpłaty wpisowej na konto:

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji – Danuta Pisarek
PKO BP 50 1020 5558 1111 1057 9330 0029.

W tytule przelewu wpisz “socjoterapia”.

5. W ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz szczegółowy harmonogram zajęć.