Szkolenia

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji
Danuta Pisarek

Ośrodek akredytowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

PSYCHODYNAMICZNE STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

Do kogo skierowana jest oferta?

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów oraz osób pracujących zawodowo. Zapraszamy psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców w świetlicach środowiskowych i innych placówkach wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych a także osoby, które planują pracę w instytucjach o takiej specyfice.

Ukończenie kursu gwarantuje:

 • Opanowanie podstaw pracy w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zarówno treningowych, jak i warsztatowych
 • Uzyskanie umiejętności organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych ośrodkach
 • Wiedzę umożliwiającą diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych, a co za tym idzie możliwość trafnego kwalifikowania do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia
 • Podstawowe przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej
 • Spełnianie przez absolwentów limitów i wymogów szkoleniowych oraz certyfikacyjnych obowiązujących w Polsce (również w zakresie przygotowywanej ustawy o zawodzie psychoterapeuty)

Uwaga!

REKRUTACJA NA ROK 2022/2023 ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2022!

PROGRAM / KOSZT SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w dwóch etapach

I ROK: etap wstępny – 170 godzin

Rekrutacja w roku 2022/2023 rozpoczyna się 1 kwietnia 2022. 

 • 40 godzin – trening interpersonalny umożliwiający doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie własnych możliwości i ograniczeń w relacji grupowej.
 • 130 godzin – siedem dwudniowych weekendowych spotkań warsztatowych i jednodniowy warsztat wprowadzający do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego.

W zależności od składu uczestników szkolenia zajęcia będą odbywać się w Łodzi, Warszawie lub Piotrkowie Trybunalskim. W przypadku zgłoszenia do szkolenia grupy 10 i więcej osób, szkolenie może odbyć się w ustalonym przez zleceniodawcę miejscu.

Zakres warsztatów w etapie wstępnym:

 • Elementy psychologii ogólnej
 • Elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
 • Teoria socjoterapii
 • Diagnoza socjo- i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
 • Kontakt terapeutyczny
 • Komunikacja interpersonalna
 • Fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
 • Elementy terapii indywidualnej i grupowej
 • Elementy profilaktyki uzależnień
 • Rysunek w pracy terapeutycznej
 • Teoria i stosowanie psychodramy
 • Elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji

Warunki zaliczenia etapu wstępnego:

 • Pozytywna ocena pracy pisemnej
 • Zaliczenie zajęć składających się na szkolenie
 • Uregulowane sprawy formalne

Opłaty

 • 300 złotych opłaty kwalifikacyjnej – płatne przed rozpoczęciem szkolenia
 • 3200 złotych opłaty zasadniczej – płatne w 8 ratach (po 400 zł) w trakcie szkolenia

 

II ROK: etap zaawansowany – 280 godzin

Ukończenie etapu wstępnego jest warunkiem niezbędnym do kontynuowania szkolenia na II roku. Zajęcia na tym etapie odbywają się w siedzibie KCP oraz w ośrodkach akredytowanych w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie – o wyborze miejsca decyduje uczestnik szkolenia. Ukończenie całości szkolenia umożliwia ubieganie się o przyjęcie na drugi rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.

Harmonogram etapu zaawansowanego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

 • Pierwszy Intensywny Trening Wakacyjny – 11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe
 • Osiem dwudniowych spotkań szkoleniowych
 • Drugi Intensywny Trening Wakacyjny – 11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe

ZESPÓŁ
Kim jesteśmy?


Danuta Pisarek
Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji
Ambulatorium Psychodynamiczne
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Słowackiego 22
E-mail: danpis@interia.pl

 


Założyłam firmę w 1997 roku w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem socjologiem, psychoterapeutą certyfikowanym w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiadam rekomendacje trenerskie I i II stopnia wydane przez Sekcję Trenerską PTP. Pełnię rolę superwizora certyfikowanego w PTPPd, wykonuję funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTPPd oraz Członka Zarządu Oddziału Łódzkiego PTPPd.

Oferta:

 • Psychoterapia
 • Szkolenia, treningi
 • Superwizje

Zgłoszenia telefoniczne: 601 332 469
Email: danpis@interia.pl

 

Małgorzata Ciołkowska

Małgorzata Ciołkowska
Senso Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zbaraska 4/7 Łódź
tel. 609848487

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii i Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty nr 166 w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Aktualnie w trakcie Studiów Podyplomowych z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Również nabywam wiedzę z zakresu psychoterapii i obszarów pokrewnych poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, sympozjach czy szkoleniach.
Od 2005 roku pracuję terapeutycznie i jako trener umiejętności społecznych. Jako psycholog i psychoterapeuta pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym w MKK TRIMED, a także od 2005 prowadzę swoją własną praktykę.
Treningi prowadziłam w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, MONAR Sokolniki, Centrum OPUS itd.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Sylwia Świerczek – Gubała

Sylwia Świerczek – Gubała
Pracownia Psychologiczna Dobre Nastroje
Śniadeckich 18/34
03-913 Warszawa
tel. 693291578

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi. Kwalifikacje terapeutyczne zdobywałam w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w warszawskim Szpitalu Bielańskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym. Jako psycholog i trener interpersonalny, w latach 2010 – 2012 brałam udział w realizowaniu projektów unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako socjoterapeuta, współpracowałam z warszawskim Stowarzyszeniem dla Rodzin. Od 2010 roku prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki.

Terminy zajęć
Etap wstępny 2022/2023

 • 18-20 listopada 2022 – trening interpersonalny
 • 17-18 grudnia 2022
 • 21-22 stycznia 2023
 • 18-19 lutego 2023
 • 18-19 marca 2023
 • 15-16 kwietnia 2023
 • 20-21 maja 2023
 •  dodatkowy termin w czerwcu do ustalenia z grupą
 • Termin jednodniowego warsztatu przygotowującego do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego zostanie podany w trakcie szkolenia.

Procedura zgłoszenia
Zapisz się teraz

1. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta szkoleniowa, przed podjęciem decyzji odwiedź jeszcze stronę Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego www.kcp.com.pl

2. Jeśli nadal masz pytania lub wątpliwości, napisz albo zadzwoń do kogoś z zespołu realizującego zajęcia:

 • Danuta Pisarek – 601 332 469 | danpis@interia.pl
 •  Małgorzata Ciołkowska – 609 848487 malgorzataciolkowska@gmail.com
 •  Sylwia Świerczek – Gubała – 693291578  syl_swierczek@op.pl

3. Jeśli już wiesz, że nasza oferta szkoleniowa odpowiada Twoim planom zawodowym lub rozwojowym, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i wyślij na adres: danpis@interia.pl

4. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia, dokonaj wpłaty wpisowej na konto:

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji – Danuta Pisarek
PKO BP 50 1020 5558 1111 1057 9330 0029.

W tytule przelewu wpisz “socjoterapia”.

5. W ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz szczegółowy harmonogram zajęć.