Superwizje

Superwizja indywidualna i grupowa

Ambulatorium Psychodynamiczne, oprócz pomocy psychologicznej i psychoterapii, oferuje wsparcie dla profesjonalistów. Danuta Pisarek prowadzi indywidualne i grupowe superwizje procesów psychoterapeutycznych opartych o paradygmat psychodynamiczny.

Superwizja szkoleniowa

Osoby podejmujące współpracę superwizyjną z Danutą Pisarek (superwizor certyfikowany w PTPPd) mają możliwość otrzymania poświadczeń do 30 godzin superwizji dla celów szkoleniowych w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Miejsca superwizji

Superwizja zespołów terapeutycznych oraz superwizja grupowa często organizowane są w miejscach pracy superwizantów, natomiast na superwizję indywidualną zapraszamy do siedziby Ambulatorium Psychodynamicznego. Dzięki lokalizacji w centrum kraju, Piotrków Trybunalski jest dobrze skomunikowany z wieloma miejscowościami. Połączenia kolejowe dają możliwość sprawnego przemieszczania na liniach Warszawa – Piotrków Trybunalski, Łódź – Piotrków Trybunalski czy Częstochowa – Piotrków Trybunalski.