Psychoterapia młodzieży

Zespół psychoterapeutów Ambulatorium Psychodynamicznego ma w swojej ofercie psychoterapię młodzieży. Kompetencje do pracy z młodzieżą dają nam, oprócz ukończonych studiów psychologicznych, dodatkowe kwalifikacje zdobyte w Szkole Psychoterapii i Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą.

Psychoterapia młodzieży – wskazania

Psychoterapia  może rozpocząć się już w wieku 11-12 lat. Podjęcie pracy terapeutycznej poprzedza konsultacja psychologiczna z nastolatkiem i jego rodzicami, a jej celem jest zdiagnozowanie problemów pacjenta i ocena możliwości udzielenia pomocy.

Wskazaniem do psychoterapii młodzieży jest nie tylko subiektywne odczucie cierpienia psychicznego zgłaszane przez młodego człowieka, ale i obserwowane przez jego najbliższe otoczenie, zwykle rodziców i szkołę, symptomy trudności emocjonalnych i społecznych. Psychoterapia wskazana jest w przypadku m.in.: utrzymujących się i nawracających okresów obniżenia nastroju, wycofania z życia społecznego, rażącego pogorszenia w nauce, wagarów, zachowań nieadekwatnych do wieku, znacznych trudności w relacjach społecznych, myśli i prób samobójczych, innych zachowań autodestrukcyjnych, a także występowania lęków, fobii, nasilonych problemów ze snem i odżywianiem się, dolegliwości bólowych lub innych objawów somatycznych np. omdleń z niejasnych przyczyn (gdy lekarz wykluczy chorobę), czynności przymusowych. Psychoterapia zalecana jest także w przypadku doznania przemocy, silnego długotrwałego stresu czy innych, mogących nieść skutki traumatyczne, doświadczeń.

Celem prowadzonej przez nasz zespół psychoterapii młodzieży jest osłabienie lub wycofanie objawów zaburzeń, poprawa funkcjonowania osobistego i społecznego, odblokowanie rozwoju młodego człowieka, pomoc w pozytywnym rozwiązaniu kryzysów rozwojowych.

Nasza metoda pracy

Prowadzona przez nas psychoterapia młodzieży odbywa się w formie regularnych spotkań. Rozmowa skoncentrowana jest na omawianiu problemów pacjenta. Poprzez dialog terapeutyczny uświadamiamy młodemu człowiekowi stosowane przez niego mechanizmy psychologiczne, ich motywacje oraz skutki dla jego funkcjonowania.

Psychoterapia prowadzona w Ambulatorium oparta jest o paradygmat psychodynamiczny, który zakłada, że życie wewnętrzne człowieka podlega dynamicznym zmianom, a występujące problemy mogą mieć  uwarunkowania świadome, nieświadome, biologiczne, psychologiczne oraz związane ze znaczącymi relacjami i wydarzeniami zewnętrznymi.

Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, 1 lub 2 tygodniowo, trwają od 45 do 50 minut.

Jeżeli Państwa miejscem zamieszkania jest Piotrków Trybunalski lub mają Państwo gotowość regularnego przyjeżdżania do Piotrkowa, to polecamy nasz ośrodek. Rodziców zainteresowanych psychoterapią młodzieży zachęcamy do kontaktu.