Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia psychodynamiczna

Prowadzona przez nas psychoterapia odbywa się w formie regularnych spotkań, poświęconych omawianiu problemów pacjenta. Celem dialogu terapeutycznego jest dostarczenie pacjentowi wiedzy o nieświadomych aspektach jego funkcjonowania, które przyczyniają się do powstania zgłaszanych objawów i trudności. Pacjent i terapeuta wspólnie ustalają cele terapii. Sesje terapeutyczne poprzedza faza konsultacji i diagnozy. Spotkania zwykle odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, trwają 45 lub 50 minut. W zależności od występującego problemu oraz umowy z pacjentem terapia może trwać od kilku tygodni do kilku lat.

Psychoterapia prowadzona w Ambulatorium oparta jest o paradygmat psychodynamiczny, który zakłada, że życie wewnętrzne człowieka podlega dynamicznym zmianom. Źródeł problemów należy poszukiwać w uwarunkowaniach świadomych, nieświadomych, biologicznych, psychologicznych oraz znaczących relacjach i wydarzeniach zewnętrznych.

Więcej o psychoterapii psychodynamicznej znajdą Państwo na stronie Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, z którymi jesteśmy związani długoletnim procesem szkoleń i superwizji.

Wskazania do psychoterapii

Powodem do podjęcia psychoterapii mogą być objawy, np. związane z obniżeniem nastroju, pojawieniem się lęku, tendencji agresywnych lub tendencji do wycofywania się z typowych aktywności życiowych. Konsultacja z psychoterapeutą wskazana jest również dla osób, które nie doświadczają objawów, ale cierpią ze względu na niepowodzenia w jakiejś sferze życia, poczucie braku satysfakcji, problemy w funkcjonowaniu w relacjach czy przewlekły stres.

Taką formę pomocy może także zalecić lekarz psychiatra. Poprzez pracę psychoterapeutyczną leczymy m.in.: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia psychotyczne.