Konsultacje psychologiczne

Czym są konsultacje psychologiczne?

Kadra Ambulatorium Psychodynamicznego w Piotrkowie Trybunalskim oferuje konsultacje psychologiczne. Są to spotkania z psychologiem, których celem jest wstępne rozpoznanie problemu oraz zaproponowanie metody jego rozwiązania. Konsultacje z psychologiem mają formę rozmowy. Zwykle obejmują kilka spotkań. Psycholog analizuje aktualną sytuację życiową i emocjonalną zgłaszającego. Czasami podczas konsultacji psychologicznych udaje się rozwiązać zgłaszany problem, częściej jednak, w podsumowaniu cyklu takich spotkań, psycholog proponuje kierunek pomocy lub leczenia.

 

Kto może skorzystać z konsultacji z psychologiem?

Konsultacje psychologiczne są formą pomocy, z której skorzystać mogą osoby zainteresowane indywidualnie, małżeństwa lub pary znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, mające problemy w życiu osobistym czy zawodowym, zmagające się z problemami rodzinnymi. Z konsultacji psychologicznych mogą skorzystać również rodzice doświadczający trudności wychowawczych.