Konsultacje psychologiczne

Czym są konsultacje psychologiczne?

Kadra Ambulatorium Psychodynamicznego w Piotrkowie Trybunalskim oferuje konsultacje psychologiczne. Są to spotkania z psychologiem, których celem jest rozpoznanie problemu oraz zaproponowanie metody jego rozwiązania. Konsultacje z psychologiem mają formę rozmowy. Zwykle obejmują kilka spotkań. Psycholog analizuje aktualną sytuację życiową i emocjonalną zgłaszającego w celu udzielenia stosownej pomocy.

Kto może skorzystać z konsultacji z psychologiem?

Konsultacje psychologiczne są formą pomocy skierowanej do osób w różnym wieku, małżeństw lub par. Zapraszamy osoby w sytuacjach kryzysowych, mające problemy w życiu osobistym czy zawodowym, zmagające się z problemami rodzinnymi. Z konsultacji psychologicznych mogą skorzystać również rodzice doświadczający trudności wychowawczych.