Badania i leczenie psychiatryczne

Lekarz psychiatra

W naszym Ambulatorium w Piotrkowie Trybunalskim  oferujemy Państwu pomoc lekarza specjalisty psychiatry – dr. Krzysztofa Grejcza. Prowadzi on badania psychiatryczne, a także dobiera odpowiednie formy leczenia, w tym farmakologicznego.

Diagnostyka i leczenie psychiatryczne:

  • zaburzeń nastroju (depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej),
  • zaburzeń nerwicowych (lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, przebiegających pod postacią somatyczną),
  • zaburzeń odżywiania,
  • zaburzeń związanych ze stresem,
  • zaburzeń psychotycznych (schizofrenii, zab. urojeniowych),
  • zaburzeń pamięci,
  • zaburzeń uwarunkowanych organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
  • zaburzeń osobowości.