^ Top

Ambulatorium Psychodynamiczne

psychiatria i psychoterapia

Ważny komunikat

Szanowni Państwo!

W obecnych warunkach epidemiologicznych, w trosce o zdrowie wszystkich osób znajdujących się w tym samym czasie w siedzibie Ambulatorium Psychodynamicznego przedstawiamy następujące zasady :

 • umówiona wizyta lekarska, konsultacja czy sesja psychoterapeutyczna może dojść do skutku tylko, gdy osoba zgłaszająca do nas nie doświadcza objawów podwyższonej temperatury lub kaszlu,
 • przed wejściem do ośrodka znajduje się dozownik, prosimy o zdezynfekowanie rąk,
 • prosimy o przychodzenie tuż przed ustalonym terminem wizyty u lekarza lub psychoterapeuty, jeśli to możliwe bez osób towarzyszących, pozwoli to na unikanie dodatkowego ryzyka oraz da nam możliwość przygotowania ( wywietrzenia) pomieszczeń przed przyjęciem kolejnych osób,
 • pacjent, tak jak psychoterapeuta, powinien mieć na twarzy zabezpieczenie przed ewentualnym rozsiewaniem wirusa,
 • przed wejściem do gabinetu należy umyć ręce,
 • jeśli Pacjent w trakcie sesji będzie używał chusteczek higienicznych korzystać musi z przyniesionych przez siebie,
 • w gabinetach nie udostępniamy w tym czasie koszy na odpadki, zużyte chusteczki, maseczki, rękawiczki Pacjenci zabezpieczają i wynoszą z ośrodka we własnym zakresie.
 • fotele w gabinetach oraz krzesła w poczekalni i korytarzu ośrodka są rozstawione zgodnie z wymaganiami bezpiecznego dystansu prosimy więc o respektowanie tego porządku.

Mamy nadzieję, że przestrzeganie przedstawionych zasad nie będzie nastręczało Państwu większych trudności. Liczymy na zrozumienie i współpracę.

Zespół Ambulatorium Psychodynamicznego

O NAS

Zespół prywatnych gabinetów

Ambulatorium Psychodynamiczne powstało w wyniku integracji środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych pracujących w Piotrkowie Trybunalskim. Oferujemy ambulatoryjne leczenie: psychiatryczne oraz psychoterapeutyczne. Nasz zespół tworzą psychiatra, psychoterapeuci i superwizorzy. Łączy nas rozumienie problematyki pacjentów oparte na paradygmacie psychodynamicznym.

W pracy dbamy o profesjonalizm, systematyczne podnoszenie swoich kompetencji i etykę zawodową. Część zespołu psychoterapeutów jest certyfikowana w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskim Towarzystwie Psychologicznym, pozostali są w trakcie procesu certyfikacyjnego. Naszą pracę poddajemy stałej kontroli superwizorów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Rozwijamy się zawodowo uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych pracy terapeutycznej. Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

OFERTA

Ambulatoryjne leczenie - psychiatryczne i psychoterapeutyczne

Diagnostyka i leczenie psychiatryczne:

 • zaburzeń nastroju (depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej),
 • zaburzeń nerwicowych (lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, przebiegających pod postacią somatyczną),
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń związanych ze stresem,
 • zaburzeń psychotycznych (schizofrenii, zab. urojeniowych),
 • zaburzeń pamięci,
 • zaburzeń uwarunkowanych organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
 • zaburzeń osobowości.


Psychoterapia dorosłych i młodzieży

Prowadzona przez nas psychoterapia odbywa się w formie regularnych spotkań, poświęconych omawianiu problemów pacjenta. Celem dialogu terapeutycznego jest dostarczenie pacjentowi wiedzy o nieświadomych aspektach jego funkcjonowania, które przyczyniają się do powstania zgłaszanych objawów i trudności. Pacjent i terapeuta wspólnie ustalają cele terapii. Sesje terapeutyczne poprzedza faza konsultacji i diagnozy. Spotkania zwykle odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, trwają 45 lub 50 minut. W zależności od występującego problemu oraz umowy z pacjentem terapia może trwać od kilku tygodni do kilku lat.

Psychoterapia prowadzona w Ambulatorium oparta jest o paradygmat psychodynamiczny, który zakłada, że życie wewnętrzne człowieka podlega dynamicznym zmianom. Źródeł problemów należy poszukiwać w uwarunkowaniach świadomych, nieświadomych, biologicznych, psychologicznych oraz wydarzeniach zewnętrznych.

Więcej o psychoterapii psychodynamicznej znajdą Państwo na stronie Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, z którym jesteśmy związani długoletnim procesem szkoleń i superwizji.

Wskazaniem do podjęcia psychoterapii mogą być objawy, np. związane z obniżeniem nastroju, pojawieniem się lęku, tendencji agresywnych lub tendencji do wycofywania się z typowych aktywności życiowych. Konsultacja z terapeutą wskazana jest również dla osób, które nie doświadczają objawów, ale cierpią z powodu niepowodzeń w jakiejś sferze życia, poczucia braku satysfakcji, problemów w funkcjonowaniu w relacjach czy przewlekłego stresu.

Leczymy m.in.: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia psychotyczne.Konsultacje psychologiczne

 • w sytuacjach kryzysowych,
 • w problemach w życiu osobistym,
 • w problemach rodzinnych,
 • w trudnościach wychowawczych,
 • konsultacje małżeńskie i par.


Diagnostyka psychologiczna osób dorosłych

 • intelektu,
 • osobowości.


Dla specjalistów

 • superwizje pracy terapeutycznej: grupowe lub indywidualne,
 • szkolenia.

ZESPÓŁ

Nasi specjaliściUWAGA!

Prowadzimy zapisy telefoniczne

Osoby zainteresowane wizytą w Ambulatorium prosimy o telefoniczne ustalenie terminu z wybranym specjalistą.

Ze względu na specyfikę naszej pracy nie zawsze możemy odebrać telefon od Państwa. Prosimy w takiej sytuacji o SMS - na pewno oddzwonimy lub odpiszemy gdy tylko to będzie możliwe.Krzysztof Grejcz
Telefon: 606 948 821
E-mail: elgray@vp.pl


Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Łodzi, następnie odbył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał tytuł specjalisty psychiatry. Ukończył również czteroletni kurs psychoterapii prowadzony w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kurs Podstawy Techniki Hipnozy Klasycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Psychiatrycznym I Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.

Obecnie pracuje w poradniach zdrowia psychicznego i prowadzi prywatną praktykę.

W Ambulatorium Psychodynamicznym zajmuje się:

 • leczeniem psychiatrycznym.


Magdalena Famulska
Telefon: 691 195 924
E-mail: famulska@autograf.pl


Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła psychologię na wydziale filozoficzym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, zarówno zdrowymi jak i z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

Obecnie poza prywatną praktyką prowadzi psychoterapię, terapię rodzin, warsztaty dla młodzieży i dorosłych oraz diagnozę psychologiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Systematycznie superwizuje swoją pracę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W Ambulatorium Psychodynamicznym zajmuje się:

 • indywidualną psychoterapią dorosłych i młodzieży,
 • konsultacjami psychologicznymi,
 • diagnozą intelektu dorosłych i młodzieży (od 16 roku życia).


Daria Fraj-Grudzień
Telefon: 884 300 686


Magister psychologii, psychoterapeuta.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła w tym zakresie liczne szkolenia i kursy doskonalące. Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży, warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 'Szkołę dla rodziców i wychowawców'.

Swoje kompetencje poszerzała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, tam też superwizuje swoją pracę. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od ponad 10 lat współpracuje z placówkami miejskimi w ramach interwencji kryzysowej. Nauczała psychologii w szkole policealnej.

Systematycznie rozwija swoje kompetencje poprzez udział w sympozjach i konferencjach tematycznych, a także odbywając staże w placówkach medycznych.

W Ambulatorium Psychodynamicznym zajmuje się:

 • indywidualną psychoterapią dorosłych i młodzieży,
 • konsultacjami psychologicznymi dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • interwencjami kryzysowymi.


Agnieszka Grejcz
Telefon: 508 174 752
E-mail: agnieszka.grejcz@op.pl


Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny (certyfikat PTPd nr 78). Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii i Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi zdobywała w oddziale psychiatrycznym i poradniach zdrowia psychicznego, a z dziećmi i młodzieżą w ośrodku terapeutycznym i świetlicach środowiskowych. Prywatną praktykę prowadzi od kilkunastu lat.

W Ambulatorium Psychodynamicznym zajmuje się:

 • indywidualną psychoterapią dorosłych i młodzieży,
 • superwizją pracy terapeutycznej,
 • konsultacjami psychologicznymi,
 • diagnostyką psychologiczną osobowości i intelektu.


Agnieszka Matusiak
Telefon: 697 539 438


Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwetka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Poszukując poszerzenia swoich umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie terapii Gestalt. Najcenniejszą wiedzę i umiejętnności zawodowe zdobyła dzięki czteroletniej Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe nabywała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajmując się diagnozą psychologiczną, psychoterapią, terapią rodzin, prowadząc warsztaty umiejętności psychospołecznych. Ma doświadczenia związane z nauczaniem psychologii, sądowym opiniowaniem psychologicznym. Od kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

W Ambulatorium Psychodynamicznym zajmuje się:

 • indywidualną psychoterapią dorosłych i młodzieży,
 • terapią par,
 • konsultacjami psychologicznymi.


Danuta Pisarek
Telefon: 601 332 469
E-mail: danpis@interia.pl


Psychoterapeuta certyfikowany w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 10) oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym (certyfikat nr 170), Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, Trener Treningu Interpersonalnego rekomendowany w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Aktualnie szkoli się w zakresie psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Oparta na Przeniesieniu – TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Superwizor Psychoterapii Psychodynamicznej certyfikowany w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe gromadzi od 1994 r. w ramach praktyki prywatnej oraz pracy w instytucjach oferujących psychoterapię dla dorosłych i młodzieży. Funkcję superwizora wykonuje od 2007 roku, superwizuje absolwentów i uczestników szkolenia w KCP oraz zespoły psychoterapetyczne min. w Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie, Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie oraz Fundacji INIGO. Kieruje zespołem prowadzącym w Łodzi szkolenie w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożycielka i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W Ambulatorium Psychodynamicznym zajmuje się:

 • Psychoterapią indywidualną,
 • Superwizjami indywidualnymi i grupowymi,
 • Szkoleniami.


Elżbieta Słocińska
Telefon: 607 738 566


Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, kwalifikacje poszerzała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz trzyletniego szkolenia z Systemowej Terapii Rodzin.

Zawodowo pracuje w środowisku oświatowym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi konsultacje psychologiczne, diagnozę różnych problemów u dzieci i młodzieży, psychoterapię indywidualną, terapię rodzin, zajęcia dla klas na terenie szkół i poradni. Od kilkunastu lat prowadzi działalność terapeutyczną w prywatnym gabinecie.

Rozwija swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach tematycznych, pracę terapeutyczną poddaje superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W Ambulatorium Psychodynamicznym zajmuje się:

 • indywidualną psychoterapią dorosłych i młodzieży,
 • konsultacjami psychologicznymi indywidualnymi, małżeńskimi, dotyczącymi dzieci,
 • terapią rodzinną.


Anna Trojan
Telefon: 660 720 572


Pedagog, oligofrenopedagog, psychoterapeuta. Ukończyła Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną. Swoją prace superwizuje u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W Ambulatorium Psychodynamicznym zajmuje się:

 • indywidualną psychoterapią dorosłych i młodzieży,
 • terapią par,
 • terapią rodzinną.


Karolina Wilk
Telefon: 608 204 137


Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swój warsztat rozwijała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną i psychoterapią. Posiada doświadczenie w pracy na oddziałach neurologicznym oraz rehabilitacji kardiologicznej z osobami chorymi somatycznie. Aktualnie pracuje również z osobami, które dotyka problem bezdzietności.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Ambulatorium Psychodynamicznym zajmuje się:

 • indywidualną psychoterapią dorosłych i młodzieży,
 • konsultacjami psychologicznymi.


KONTAKT

Adres i numery telefonów

ul. Słowackiego 22
II piętro
97-300 Piotrków Trybunalski

Bezpłatny parking dla pacjentów w podwórzu.

Lekarz specjalista psychiatra - przyjmuje w poniedziałki i środy od godz. 14:00

 • Krzysztof Grejcz – 606 948 821

Psychoterapeuci - przyjmują w terminach ustalonych z pacjentami

 • Magdalena Famulska – 691 195 924
 • Daria Fraj-Grudzień – 884 300 686
 • Agnieszka Grejcz – 508 174 752
 • Agnieszka Matusiak – 697 539 438
 • Danuta Pisarek – 601 332 469
 • Elżbieta Słocińska – 607 738 566
 • Anna Trojan – 660 720 572
 • Karolina Wilk – 608 204 137